Sposób montażu sztukaterii elewacyjnej

Sposób montażu sztukaterii elewacyjnej Decor System - jak zamontować sztukaterię elewacyjną

Lekkie Elementy Architektoniczne Decor System
SZTUKATERIA ZEWNĘTRZNA - ELEWACYJNA
Montaż w systemie Decor System jest prosty - to tylko 3 kroki:

Montaż sztukaterii w 3 krokach

OPIS

Rdzeń profilu wykonany jest z twardego polistyrenu ekspandowanego (styropianu) o gęstości 30 kg/m3. Profil styropianowy pokryty jest żywicami akrylowymi z domieszką kruszywa kwarcowego. Powierzchnia stykająca się z murem jest porowata, co zwiększa przyczepności kleju montażowego.
Długość handlowa profili 2,0m ± 2cm.
Profile elewacyjne Decor System mają funkcję wyłącznie dekoracyjną, nie mogą być stosowane jako elementy konstrukcyjne poddawane obciążeniom mechanicznym.

MONTAŻ W SYSTEMIE Decor System
SZTUKATERIA ZEWNĘTRZNA - ELEWACYJNA

Podstawową zasadą montażu jest właściwe przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być czyste, nośne, odkurzone i odtłuszczone, suche, higroskopijne i możliwie równe. Zaleca się montaż elementów dekoracyjnych przed położeniem struktury budynku.

  1. Mierzymy światło otworu okna. Na elewacji należy zaznaczyć miejsca montażu, można dodatkowo zamontować listwę prowadzącą. Zadaniem tej listwy jest utrzymanie profilu na żądanym miejscu do czasu związania kleju (do przytrzymania listew można również użyć gwoździ, które zostaną usunięte po wyschnięciu kleju, a dziury po gwoździach należy zaszpachlować akrylem z dodatkiem kwarcu (np. firmy TYTAN) lub klejem do styropianu.
  2. Docinamy listwy elewacyjne na wymiar (należy pamiętać, aby zawsze miejsca łączeń listew były przycięte przed klejeniem). Nie należy kleić listew nie dociętych (bezpośrednio od producenta), gdyż miejsca łączeń mogą nie mieć kąta prostego oraz mogą być zabrudzone. Zawsze odcinamy około 1cm od krawędzi. Profile elewacyjne Decor System przycina się za pomocą szablonu uciosowego i ostrego brzeszczotu bądź zwykłej piły do cięcia drewna, o hartowanym zębie średniej wielkości. Przy większym zakresie robót zalecamy stosowanie pił o zębach widiowych, można stosować również wszelkie piły elektryczne, a także ostre noże.
  3. Klejenie sztukaterii do elewacji wygląda podobnie jak klejenie glazury lub terrakoty. Przed przyklejeniem listwy gruntujemy jej tylną powierzchnie poprzez wtarcie kleju gładką pacą. Następnie klej nanosimy w sposób ciągły przy pomocy pacy zębatej na elewację, we wcześniej zaznaczonym miejscu. Przy klejeniu listew do elewacji zalecamy stosowanie klejów stosowanych w systemach dociepleń elastycznych, mrozo- i wodoodpornych. Temperatura pracy kleju mieści się w przedziale od +5 °C do +35 °C. Przy łączeniu listew między sobą lub przyklejania  np. narożników gzymsów używamy również powyższego kleju (można stosować również kleje elastyczne do użytku zewnętrznego np. Fix All firmy Soudal).
  4. Element dekoracyjny należy dokładnie oraz szczelnie docisnąć do podłoża.
  5. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, bądź elementów obszernych, może zajść potrzeba łączenia w sposób mechaniczny za pomocą gwoździ lub kołków. Niezbędnym warunkiem uzyskania trwałej spoiny jest wykonanie klejenia w sposób szczelny, tak aby zapobiec przenikaniu wody, dlatego też należy bardzo starannie wypełnić wszystkie szczeliny na styku profil  syropianowy - profil styropianowy i ściana - profil styropianowy.  Klej po nałożeniu w szczeliny powoduje powstanie trwale - elastycznego uszczelnienia o długotrwałej odporności na wodę.
  6. Nadmiar kleju usuwamy za pomocą drobnej szpachelki, bądź za pomocą gąbki namoczonej w roztworze wody.
  7. Ewentualne szczeliny wypełniamy klejem a następnie modelujemy szpachelką. Można użyć również akrylu z dodatkiem kwarcu do użytku zewnętrznego.
  8. Sztukaterię należy pomalować niezwłocznie po przyklejeniu do elewacji. Elementy Decor System są elastyczne w celu ułatwienia montażu. Jednak swoje docelowe właściwości i strukturę  osiągają dopiero po pomalowaniu farbą lub zagruntowaniu impregnatem PRIMER EXTERIOR. Zastosowanie się do zaleceń producenta gwarantuje trwałość i niezmienność materiału pod wpływem deszczu i innych warunków atmosferycznych.

Lekkie Elementy Architektoniczne Decor System można bardzo łatwo pokryć farbą elewacyjną silikonową lub akrylową. Wyklucza się stosowanie farb silikatowych. Należy wystrzegać się użycia farb zawierających rozpuszczalniki (w tym przypadku, przed pomalowaniem należy wykonać próbę w miejscu mało widocznym)

 

ZALECENIA W SYSTEMIE Decor System
SZTUKATERIA ZEWNĘTRZNA - ELEWACYJNA

Profile ram - profil ramy wystający poza krawędź o 2-3 mm pozwala zaszpachlować i wyrównać otwór okienny lub drzwiowy, dzięki temu otrzymamy gładkie i wyrównane naroża.
Gzymsy styropianowe - do zabezpieczenia gzymsów zaleca się stosowanie obróbek blacharskich.
Parapety - Aby zapewnić dostateczną szczelność spoiny ściany z profilem parapetowym należy go przykryć daszkiem z kamienia lub blachy. W celu wykończenia końców parapetu, należy przyciąć skos zewnętrzny pod kątem 45° za pomocą szablonu uciosowego, następnie należy wypiłować przeciwskos. Obficie nasmarować klejem i zaszpachlować.